Merger&Acquisition

Kommerciel Due Diligence

I forbindelse med opkøb af virksomheder arbejdes der ofte under tidspres.

Her kan man med fordel benytte Freedom2Act Commercial Analysis™ til gennemførsel af en kommerciel due diligence. Med udgangspunkt i et intensiv en-dags interview af virksomhedens nøglepersoner guidet af Freedom2Act Commercial Analysis™ værktøjet kortlægges systematisk faktorer af betydning for virksomhedens konkurrenceevne, robusthed og sårbarhed i forhold til omverdenen. Fokus er på forretningsmæssige strategiske og operationelle faktorer, herunder marked, organisation og ansatte, samfundstendenser, presse og myndigheder.

Freedom2Act Commercial Analysis™ er et web-baseret værktøj til hurtigt at få en vurdering af en virksomheds strategiske muligheder og et overblik over de forretningsmæssige risici. Efter gennemførslen foreligger der et præcist billede af den analyserede virksomheds NU-situation sammen et klart risikobillede og med detaljerede begrundelser for dragne konklusioner. Derudover foreligger et overblik over de forskellige forretningsområders strategiske muligheder.

Hvilke forretningsomområder har det største potentiale?

Hver cirkel repræsenterer et forretningsområde.
Størrelsen er markedet størrelse. Det grønne udsnit svarer til forretningsområdet, det røde den hårdeste direkte konkurrent og det brune den hårdeste substitutkonkurrent.
Pilene viser, hvad vej udviklingen går.

Hele processen er fuldt dokumenteret ved en checkliste, der indeholder alle spørgsmål og afgivne svar.

Gennem brug af en systematisk tilgang reduceres risikoen for, at der i due diligence processen er overset betydende forretningsmæssige risikoonråder.

De 100 dage

På kun få dage kan vi medvirke til at sikre, at de første operative initiativer er igangsat med fokus på afdækning af identificerede betydende risici. Vi benytter en "down-to-earth" metodik, med forretningsorienterede spørgsmål, der ikke er drevet af teori. Processen er stærkt koncensus-byggende.

Freedom2Act Strategy Review™ er en gennemprøvet, hurtig og effektiv metode til at gennemføre et strategieftersyn af en virksomhed. I fællesskab med ledergruppen etableres en handlingsplan med fokus på at reducere sårbarhed overfor omverden og udnytte afdækkede strategiske muligheder.

Som en sidegevinst fås en vurdering af ledergruppens viden og strategiske evner. Dette muliggør, at man på et tidligt tidspunkt får identificeret svagheder eller mangler i det ledelsesteam, der skal bringe projektet sikkert i havn ved at gennemføre nødvendige ændringer.

Der er tale om en systematisk 360 graders SWOT analyse af de vigtigste forretningsområders relationer med omverdenen: kunder, konkurrenter, leverandører, agenter, bestyrelse, ansatte, ressourcer, myndigheder og de øvrige omgivelser. Analysen omfatter 140 forretningsmæssige faktorer i hvert undersøgt forretningsområde. Vurderingerne er baseret på baseret på virksomhedens finansielle og konkurrencemæssige styrke

Resultatet foreligger som en detaljeret rapport, der indeholder en vurdering af effekt for alle de analyserede aspekter. Resultaterne komplementeres af grafiske illustrationer, der klart fremhæver, hvor de strategiske muligheder ligger, opsummeringer af konkurrenceevne, handlefrihed og sårbarhed.

Testimonials

Citater fra udvalgte danske corporate M&A direktører.

"- Kan påvirke earnings multipel med ½-1.
 - Metoden er nede på jorden.
 - Den indeholder det, der skal til for at analysere en virksomhed
   og komme til konkrete aktioner.
 - Giver en mere skarpt business case.
 - Synliggør kompetencer.
 - Hurtig identifikation af problemområder.
 - God til at kickstarte integrationsprocesser.
 - Kan være yderst brugbart til due diligence processer ved opkøb.
 - Effektiv overførsel af viden fra opkøbte til opkøber."

VD, svensk medicinsk selskab.

"Ett stort tack för att ni på ett intressant och klargörande sätt visade vilka strategiska beslut styrelse och ledning måste ta ställning till och därmed vilka vägval som måste göras. Företaget kämpade med dålig lönsamhet och svag tillväxt med fokus på den Svenska marknaden. Analysen pekade tydligt på att fokus borde ligga på den Amerikanska marknaden istället."

4 månader efter genomfört uppdrag meddelade företaget via Pressreleaser att man funnit en start samarbetspartner i USA vilket också VD bekräftade redan hade lett till en ökad volym. 

Ytterligare 6 mån senare köpte den Amerikanska partern aktiemajoriteten i bolaget och för ca ett år sedan berättade VD att tillväxten var mycket god liksom resultatutvecklingen.

Head of Business Risk Management, svensk koncern

"Generelt har metoden två fördelar:

1. Användaren får ett konkret resultat var man står och vart man skall gå. Det får man genom rapporten.

2. Processen att genomföra en analys visar dels inom vilka områden deltagarna från de båda bolagen är överens, dels inom vilka områden man för tillfället har olika syn. En styrka med Freedom2act™ metoden är att processen blir strukturerad och att kompetens styr diskussionen i motsats till "att den som har mest makt" får styra för mycket. Detta är mycket farligt och ger på sikt alltid dåliga resultat.
Resultatet av denna process brukar bli att ALLA blir överens om vilka områden som är viktigast att jobba med och i vilken turordning. Förankringsprocessen är i stort klar då analysen är över.
Detta är ett mycket kostnads- och tids effektivt sätt att arbeta när man slår ihop bolag.
I sammenlägninger af virksomheter tror jag att just processen är det mest värdefulla."

Group President, Int’l Shipping Service Company

“After the first analysis, I was very impressed. I found the processes used are down-to earth, very commercially minded, driven by reality rather than by theories.

That was the reason why we decided for a review of the remainder of the company involving the management team of the whole group. I’m equally happy and impressed with the processes after this second time. The mindset of me and my management team have changed somewhat after these last three days.”