Ønsker du at få skabt større handlefrihed og basis for vækst?

Behov for hurtigt at få igangsat initiativer, der øger evnen til at overleve, konkurrere og være lønsom?

Træt af langvarige og uproduktive strategiprocesser?

Ønske om en proces, der ikke er langvarig og talfikseret, men som hurtigt og effektivt skaber et bedre beslutningsgrundlag i et strategisk perspektiv?
Synes du, I bruger for meget af ledelsens tid til analyse eller har du ønske om at udnytte eksisterende viden mere effektivt?
Vil du gerne have nogle værktøjer, der letter kommunikation af virksomhedens situation og strategier? 

Ønske om at skabe enighed om virksomheden og dens situation?

Du har måske et ønske om at udvikle ledergruppen en fælles erkendelse af virksomhedstrategisk, at skabe ens NU-situation eller til at "kick-starte" en ledergruppe, der måske er gået i stå? 

Overblik om sårbarhed internt og over for omverdenen?

Ofte får ledelser ikke virksomhedens risici ned på et stykke papir, bearbejdet og prioriteret

Fokus hos de fleste ledelser er på at have styr på finansielle og forsikringsbare risici. Disse udgør dog under 1/10 af de begivenheder, der afgørende kan modvirke en virksomheds evne til at opfylde vision og nå finansielle mål. I henhold til en undersøgelse gennemført af CBS havde over halvdelen af større virksomheder inden for de sidste fem år oplevet mindst en større forretningsmæssig "overraskelse".

Benytter du en systematiske metode afdækning af risici, som kan forhindre jer i at nå jeres vision og opfylde de finansielle mål?

Har du behov for en hurtig og effektiv identifikation og afdækning af betydende forretningsmæssige risici?

Bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer?

Har du et klart billede over jeres forretningsområders fremtidige muligheder; hvilke, der skal investeres i og hvilke, der ikke er større fremtid i?

Ønske om en bedre rapportering til stakeholdere i en uforudsigelig og til tider kaotisk verden?

Skandalerne omkring Enron, Worldcom, Tyco International har medført, at man nu mere og mere stiller spørgsmål ved anvendbarheden af de traditionelle rapporteringssystemer - generelt kendt under den generiske betegnelse GAAP (Generally Accepted Acounting Principles). Disse kan give et forkert billede af virksomheden og dermed vildlede "stakeholders".

Kan du nikke genkendende, så læs om
Freedom2Acts løsninger her
!

Så er svaret et Freedom2Act Strategieftersyn?

Hør, hvad en koncerndirektør udtalte efter gennemførsel af et strategieftersyn i en mindre division. Hør de kontante udtalelser syv måneder efter første eftersyn, men denne gang omfattende ledergrupperne fra de to øvrige divisioner i koncernen.

Vort tilbud

Et Freedom2Act strategieftersyn skaffer hurtigt og effektivt resultater til forbedring af en virksomheds overlevelsesevne, vækstmuligheder og lønsomhed

Strategic opportunities

Gennem få intensive workshops med ledelsen
1.) fremskaffes en kortlægning af markedet ud fra kundebehov og
     købemønstre,
2.) frembringes en nøgtern fastlæggelse af NU-situation og de faktorer, som
     afgørende styrer og begrænser virksomhedens fremtidige udvikling,
     positivt som negativt, og
3.) resulterer i igangsættelse af forbedringstiltag, der øger virksomhedens
     handlefrihed.

Vores metode baseret på erfaring fra arbejde med mere end tusinde business cases i alle brancher fortrinsvis i Norden. Den er ikke baseret på kold teori, "down-to-earth" med en kommerciel indstilling.

Metoden er hverken så tids- og ressourcekrævende for virksomheden eller nær så kostbar som traditionelle metoder. Et strategieftersyn gennemføres på få workshopdage. Resultater er klar og forbedringstiltag igangsat umiddelbar efter sidste workshop! En computer-supporteret proces sikrer høj kvalitet og effektivitet.

Sammenlignet med traditionelle metoder, så koster et Freedom2Act strategieftersyn kun en brøkdel - både i tid og penge!! - og uden at gå på kompromis med kvaliteten!

Kontakt os for at få et tilbud.