Om Freedom2Act

Freedom2Act ApS blev etableret i 2001.

Vi har gennem årene hjulpet virksomhedsejere, virksomhedsledelser, bestyrelser ved at mindske virksomheders sårbarhed internt og over for omverdenen og dermed skabt større handlefrihed og basis for vækst.

Vores ydelser omfatter kommerciel due diligence, virksomhedsanalyse, strategieftersyn, kundesegmentering og risikostyring baseret på brug af et egen-udviklet web-baseret virksomhedsanalyseværktøj.

Problemstilling

Mange ledere/ejere oplever, at de bruger en stor del af deres tid på den daglige drift.

Det er vores erfaring efter analyse af i hundredevis af virksomheder, at ledelsen ikke har fuldt overblik over virksomhedens forretningsområders situation og potentiale. Ofte får de ikke deres risici ned på et stykke papir, bearbejdet og prioriteret.

Vores tilbud

Vi kan forbedre din virksomheds evne til at nå fastlagte overordnede mål og herigennem sikre virksomhedens langsigtede lønsomhed.

Vi garanterer i løbet af ganske kort tid og med få dages indsats at ikke blot fremskaffe et bedre overblik over din virksomheds situation, men samtidig at prioritere og igangsætte operationelle tiltag til at modvirke faktorer, finansielle som ikke-finansielle, der potentielt kan hindre virksomheden i at opfylde sin mission og at nå sine finansielle mål.

Vores kunder

Vores metoder er baseret på års praktisk erfaring med analyse af mere end tusinde business cases. Vi har hjulpet hundredvis af små og mellemstore virksomheder, fx. Auriga AB, Cryptera, Fototeam Danmark, Norwell Outdoor Fitness, RESON, Torbens Auto-Center såvel som flere børsnoterede selskaber: DLH Group, DSV, Falck, GAC Group, Kesko Oy, Telia AB.

Vores værktøj og ydelser benyttes i dag af erhvervsrådgivere i banker, management konsulenter, revisorer og interne risk managers.

Commercial Analysis and Strategy Review

Virksomhedsudvikling & strategisk planlægning

 • Business review
 • Hurtig fremskaffelse over overblik og handlingsplan
 • Skaffe "nysyn" på virksomhedens forretningsområder
 • "360 graders" markedssituations-, PESTEL og SWOT-analyse
 • Identificere virksomhedens værdiskabere baseret på kundenytte
 • Kortlæggelse af kundernes behov og beslutningsproces
 • Præcis fastlæggelse af virksomhedens nutidssituation
 • Revurdere strategier
 • Vurdere/bekræfte ledergruppens "gut feelings"

Risk Management/Strategisk risikostyring

 • Strategieftersyn
 • Fokus på ikke-finansielle sårbarheder
 • Identificere de vigtigste strategiske risici
 • Frembringe af bedre beslutningsgrundlag
 • Igangsætte intiativer, der fører til større handlefrihed
 • Overblik over planlægning og implementering af forbedringstiltag

Kommerciel due diligence

 • Forretningsmæssig due diligence
 • Identificere strategiske muligheder og forretningsmæssige risici
 • Vurdere af eksisterende som nyr forretningsområder
 • Kvalitetssikre forretningsplaner
 • Forbedre parathed ved salg/generationsskifte

Organisatoriske aspekter

 • Skabe fælles forståelse i ledergruppen omkring virksomheden og dens situation
 • Dele viden om marked og organisation
 • Etablere koncensus om forbedringstiltag
 • Hurtigere introduktion af nye personer i ledergruppe & bestyrelse