Strategieftersyn

Gennem en struktureret proces medvirker vore autoriserede konsulenter til et i samarbejde med ledelsen hurtigt og effektivt at afdække virksomhedens interne og eksterne NU-situation. På basis heraf etableres en handlingsplan, der kan forbedre virksomheders handlefrihed, overlevelsesevne, konkurrenceevne og lønsomhed. 

Freedom2Act strategieftersynet er:

Fra start til slut går der typisk tre dage med ledergruppen, hvorefter vore kunder har igangsat de første konkrete forandringstiltag.

Vore kunder har overblik over resultater og samlede omkostninger i tid og penge fra start til slut. Der spares ud over tid over hundrede tusinde i sammenligning med traditionelle metoder.

Processen

Freedom2Act faciliterer en intensiv proces, hvor vi sammen med ledergruppen systematisk kortlægger faktorer af betydning for konkurrenceevne, virksomhedens stabilitet og sårbarhed. Processen fastlægger "klinisk" virksomhedens NU-situation. Freedom2Act medvirker til at fremskaffe et strategisk oplæg bestående af konkrete operationelle tiltag, som kan reducere faktorer, der begrænser virksomhedens handlefrihed. Gennem den kreative proces fremmes tillige forståelse og enighed blandt de deltagende om mål og midler.

Freedom2Act indgår i et internationaltsamarbejde af autoriserede konsulenter. Vi har gennemført mere analyser hos bl.a. DLH gruppen, DSV, RESON, Falck, Sagem Denmark, Danpo, Sundbusserne og Hillerød Grafisk og i Norden bl.a. Auriga, Telia, Borealis, Volvo, ABB, Sandvik, Posten, SJ, Kesko Oy såvel som over tusinde små og mellemstore virksomheder. 

Kommerciel due diligence og Strategieftersyn

Virksomhedsudvikling & strategisk planlægning

 • "360 graders" SWOT analyse
 • Hurtig etablering af strategiske initiativer
 • Fremskaffe "nysyn" på virksomhedens forretningsområder
 • Rating af effekt på 140 forretningsmæssige faktorer
 • Identificere virksomhedens værdiskabere set udefra
 • Kortlæg kundernes behov og beslutningsprocesser
 • Præcis fastlæggelse af virksomhedens nutidssituation
 • Revurdere strategier
 • Vurdering/bekræftelse af "gut feelings"

Organisatoriske aspekter

 • Etablere strategiske tiltag med ledelsesgruppen
 • Opnå enighed i ledergruppen om nutidsposition og strategi
 • Dele viden om marked og organisation
 • Hurtigere introduktion af nye personer i ledergruppe&bestyrelse

Risk Management/Strategisk risikostyring

 • Identificere de vigtigste strategiske risici
 • Vurdere virksomhedens sårbarhed
 • Fremskaffe forbedringsforslag, der fører til større handlefrihed

Kommerciel due diligence

 • Identificering af strategiske muligheder og forretningsmæssige risici
 • Tilstandsrapport
 • Vurdering af nye forretningsområder 
 • Kvalitetssikring af forretningsplaner
 • Forbedre parathed ved køb og salg/generationsskifte