Opnå store gevinster ved at kombinere strategiprocess med risikostyring

Strategi-/virksomhedseftersyn

I tæt samarbejde med virksomhedsledelsen medvirker vore autoriserede konsulenter gennem en struktureret proces til hurtigt og effektivt at afdække irksomhedens interne og eksterne NU-situation. På basis heraf etableres en perativ handlingsplan, der kan forbedre virksomhedens handlefrihed, overlevelsesevne, konkurrenceevne og lønsomhed.

Freedom2Act strategieftersynet er:

Fra start til slut går der typisk tre dage med ledergruppen til igangsættelse af de første konkrete forandringstiltag.

Vore kunder har overblik over resultater og samlede omkostninger i tid og penge fra start til slut. Ud over tid, så spares der ofte over hundrede tusinde i sammenligning med traditionelle metoder.

Processen

Gennem et faciliteret, intensivt forløb kortlægger vi sammen med ledergruppen systematisk faktorer af betydning for virksomhedens konkurrenceevne, stabilitet og sårbarhed. Virksomhedens NU-situation fastlægges gennem en "klinisk" velafprøvet proces. Freedom2Act medvirker til at fremskaffe et strategisk oplæg bestående af konkrete operationelle tiltag, som kan reducere faktorer, der begrænser virksomhedens handlefrihed. Gennem den kreative proces fremmes tillige forståelse og enighed blandt de deltagende om mål og midler.

Freedom2Act indgår i et internationalt samarbejde af autoriserede konsulenter. Vi har gennemført mere analyser hos bl.a. DLH gruppen, DSV, RESON, Falck, Sagem Denmark, Danpo, Sundbusserne og Hillerød Grafisk og i Norden bl.a. Auriga, Telia, Borealis, Volvo, ABB, Sandvik, Posten, SJ, Kesko Oy såvel som over tusinde små og mellemstore virksomheder. 

Kommerciel due diligence og Strategieftersyn

Virksomhedsudvikling & strategisk planlægning

 • "360 graders" SWOT analyse
 • Hurtig etablering af strategiske initiativer
 • Fremskaffe "nysyn" på virksomhedens forretningsområder
 • Rating af effekt på 140 forretningsmæssige faktorer
 • Identificere virksomhedens værdiskabere set udefra
 • Kortlæg kundernes behov og beslutningsprocesser
 • Præcis fastlæggelse af virksomhedens nutidssituation
 • Revurdere strategier
 • Vurdering/bekræftelse af "gut feelings"

Organisatoriske aspekter

 • Etablere strategiske tiltag med ledelsesgruppen
 • Opnå enighed i ledergruppen om nutidsposition og strategi
 • Dele viden om marked og organisation
 • Hurtigere introduktion af nye personer i ledergruppe&bestyrelse

Risk Management/Strategisk risikostyring

 • Identificere de vigtigste strategiske risici
 • Vurdere virksomhedens sårbarhed
 • Fremskaffe forbedringsforslag, der fører til større handlefrihed

Kommerciel due diligence

 • Identificering af strategiske muligheder og forretningsmæssige risici
 • Tilstandsrapport
 • Vurdering af nye forretningsområder 
 • Kvalitetssikring af forretningsplaner
 • Forbedre parathed ved køb og salg/generationsskifte